NatureExploringTours.com heeft deze privacy verklaring opgesteld om aan te tonen dat wij uw privacy zeer serieus nemen. Het onderstaande zet uiteen hoe wij binnen www.NatureExploringTours.com met persoonlijke informatie omgaan. Alle gegevens die door NatureExploringTours.com worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk behandeld worden. De informatie die u aan NatureExploringTours.com geeft, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden. Ten behoeve van onze tours en andere aangeboden diensten slaan wij zo min mogelijk gegevens van klanten op en zorgen ervoor dat er in onze database helemaal geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet anders kan.

Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen indien de gegevensverwerking noodzakelijk is voor: de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst; de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij uw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren), en/of u toestemming heeft gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan. Op welke manier verzamelen wij e-mailadressen van de klant? In het kader van een gesloten overeenkomst en/of wanneer de klant deze zelf verstrekt met het doel om een dienst af te nemen, nieuwsbrieven en/of commerciële boodschappen te ontvangen. Wij bewaren uw gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld. Onze registratieformulieren verzoeken de gebruikers ons van zowel persoonlijke als professionele informatie te voorzien (zoals naam, adres, email en telefoonnummer).

Het doel van het registreren van persoonsgegevens door NatureExploringTours.com is het informeren van de klant, op maat kunnen leveren van diensten en commerciële informatie aan onze bezoekers en klanten.

Onze site kan  gebruik maken van zogenaamde cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het voor ons mogelijk maakt om bepaalde login informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines. Elke bezoeker kan zijn/haar computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd.

Onze site bevat links naar andere sites en sites van (business) partners die niet tot NatureExploringTours.com behoren. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacy praktijken noch de inhoud van zulke sites.

Om haar dienstverlening te kunnen verbeteren deelt NatureExploringTours.com informatie met nauwkeurig gekozen partners om beter aan uw wensen te kunnen voldoen. NatureExploringTours.com gebruikt gebruikelijke beveiligingstechnieken om het verlies, verminking of enige andere aantasting van informatie te voorkomen.

NatureExploringTours.com zal naar aanleiding van een verzoek elke geregistreerde bezoeker (en zijn of haar persoonlijke gegevens) uit onze database verwijderen. Tevens kan de bezoeker online zijn gegevens toevoegen, aanpassen en wijzigen.

Indien u nog vragen heeft over deze privacy verklaring, over www.NatureExploringTours.com of  uw ervaringen met onze website, kunt u contact opnemen  met:
NatureExploringTours.com, Office: Keizerstraat 138, Paramaribo Suriname of via info@natureexploringtours.com .